Προηγούμενο
Προηγούμενο
Επόμενο

Σε αυτό το σημείο θα δείτε πως μπορείτε να προγραμματίσετε μια διάλεξη και να ενημερώσετε τους φοιτητές σας ώστε να συμμετάσχουν σε αυτή.

1 Από το μενού αριστερά επιλέξτε Calendar και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί πάνω δεξιά New Meeting.