Προηγούμενο
Προηγούμενο
Επόμενο

Αφού έχετε εγγραφεί στο μάθημα τώρα θα δείτε πως μπορείτε να συμμετέχετε σε μια διάλεξη.

1 Όταν πατήσετε για να συνδεθείτε σε μια διάλεξη και πριν εισέλθετε στο meeting room εμφανίζεται μια οθόνη ρυθμίσεων. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε:

  1. Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα σας.
  2. Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο σας.
  3. Να ανοίξετε το μενού επιλογής συσκευών.
  4. Να επιλέξετε τις συσκευές που θα χρησιμοποιήσετε για τη διάλεξη (μικρόφωνο,ηχεία,κάμερα).

2 Όταν συνδεθείτε στη διάλεξη στο κάτω μέρος βρίσκεται η μπάρα ελέγχου. Με τους αριθμούς 3 έως 7 θα σας περιγράψουμε τι κάνει το κάθε κουμπί.

3Εμφανίζεται ο χρόνος διάρκειας της διάλεξης.

4Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κάμερας και του μικροφώνου σας. Θα πρέπει να έχετε κλειστό το μικρόφωνο σας κατά τη διάρκεια της διάλεξης ώστε να βοηθήσετε στη διεξαγωγή της. Ο Διδάσκων έχει πάντα το δικαίωμα να σας κλείσει το μικρόφωνο.

5Πατώντας το κουμπί show conversations ανοίγει αριστερά το chat της διάλεξης όπου μπορείτε να γράψετε κάποια από τις απορίες σας στον καθηγητή σας.

6Με την επιλογή show participants μπορείτε να δείτε τους συμμετέχοντες μιας διάλεξης.

7Με το κουμπί end call τερματίζετε τη συμμετοχή σας στη διάλεξη.

Επόμενο